Vargunge

Vargungarna som är 7-9 år gamla är de yngsta karisflickorna. Vargungarnas grupp kallas för flock och leds av två ledare som kallas akelor.  Programmet byggs upp av olika spår som till exempel Första hjälpen, Kocken, Hantverk, Naturkännaren och Paddling. Under en termin avlägger vargungarna 4 till 5 spår och för varje spår får man ett märke. Vargungarna lär sig nya färdigheter genom att själv få pröva på och genom lek.

Utöver mötena gör vargungarna dagsutfärder, håller förläggningar (d.v.s. övernattar inomhus) och åker på läger. En förläggning varar vanligtvis från lördag förmiddag till söndag förmiddag och ett vargungeläger pågår vanligtvis i 2,5 dygn. På läger sover vargungarna i tält. Vargungarna deltar också i kårens fester och övriga evenemang.

vargungeHösten 2019 har vargungarna möten följande tider:

  • Vargungeflockan Vargarna Möten: onsdagar kl. 18-19Akelor: Amelie Malmberg , Kia Exell, Hanna Wassholm, Malva Sjöblom och Eden Wessman.
    Mer information  av Amelie, malmberg.amelie[at]gmail.com.