Spejarscout

Spejarscouter är 12-14 år gamla och har möten varje vecka tillsammans med en ledare i Villa Haga. Spejarscouternas program är uppbyggt av etapper som tar en termin att avlägga. Varje etapp avslutas med en så kallad fyr, som kan vara t.ex. en hajk eller vandring, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken.

Det finns fyra tapper med olika teman som avläggs under de två första åren, de är kreativitet, lägerliv, samhälle och överlevnad.

Spejarscouternas åldersgruppsmärke är ett femdelat tygmärke. Märkets mittdel fås då första etappens kurs är avklarad. De övriga delarna fås an efter som etapperna avläggs och märket delas ut då fyren är avlagd.

tarpojaSpejarscoutpatrullen för hösten 2020:

  • Spejarscoutpatrullen Ugglorna 
    Möten:  måndagar  kl. 18.00-19.30 (i regel jämna veckor, med en del bonusprogram där emellan)
    Lotsar: Riina Lindroos och Tanja Wernér
  • Spejarscoutpatrullen Igelkottarna 
    Möten: måndagar  kl. 18.00-19.30 (i regel ojämna veckor, med en del bonusprogram där emellan)
    Lotsar: Emilia Nyberg, Frida Ray, Elina Kawecki