Aktuellt

DAGSLÄGER I HÅLLSNÄS 24-26.7.2020

Lägersommaren 2020 blev som vi alla vet inte riktigt som planerat, men Karis Flickorna och Karis Gossarna vill ändå bjuda in sina medlemmar till ett par soliga lägerdagar i scoutingens tecken i slutet av juli. För att inte samlas i allt för stor grupp på en och samma gång, ordnar vi skilda lägerdagar för ålders- grupperna. Vi övernattar inte under detta läger.

Lägertid och -plats
Lägret ordnas vid Karis Gossarnas stuga Granhyddan i Hållsnäs, Svartå och lägerdagar ordnas för äventyrsscouter och spejarscouter på lördagen 25.7 och för vargungar på söndagen 26.7. Explorerscouter, äldre ledare och föräldrar är välkomna med på alla lägerdagar. På fredag kväll 24.7 ordnas även en egen läger- kväll för alla exlporerscouter och äldre. Man deltar enligt den åldersgrupp man hört till under vårterminen.


Händelsekalender våren 2020

Här följer ett plock ur vårterminens händelsekalender och vad som är på gång i Karis  Flickorna. Evenemang märkta i fet, kursiv stil ordnas av FiSSc och kan medföra en extra kostnad. Dessa evenemang kan du läsa mer om här: www.scout.fi/handelsekalender.

Notera att en del av KF:s evenmang ännu inte har exakta datum (de meddelas senare under våren), men vi har försökt pricka ut under vilka veckor evenmangen infaller. 

 • v. 3 Terminstart för veckoverksamheten
 • 8–9.2 Gruppledarutbildning för explorerscouter
 • 8–9.2 UteVinter (tidigare UTE1) i Sibbo (spejarscouter & explorers)
 • 13.2 Kårmöte för hela kåren i Villa Haga kl. 18–19.00. Tema: Lägerbål. (OBS: NY TID!)
 • 29.2–1.3 Första hjälpen 1 i Åbo (för spejarscouter & äldre)
 • 7–8.3 Akela- & kaptensutbildning (för roverscouter & ledare)
 • 11.3 Karis Flickornas vårmöte
 • 13-14.3 Förläggning för vargungarna
 • 14–15.3 FiSScExplosion i Pälkänen för explorerscouter
 • 16.3 Kårmöte i Villa Haga, tid meddelas senare . Tema: Miljö & återvinning med Julia Degerth, Grön i Åbo (för öventyrsscouter och äldre).
 • 17.3 Sista anmälningsdagen till Najs 2020
 • 28.3 Utedag för äventyrsscouter
 • v. 15 Kårmöte för hela kåren, datum och tid meddelas senare. Tema: Orientering.
 • 9–10.4 Påskhajk för spejarscouter tillsammans med SES
 • 15–17.4 Grundutbildning för scoutledare (del 1) i Borgå (roverscouter & ledare)
 • 23.4 Gemensamt firande av St. Göran för hela kåren, mer info om datum och tid kommer senare!
 • 8–10.5 Roversmäll i Vasa för roverscouter
 • 21.5 Våravslutning i Fiskars, mer info senare.
 • 29.7–5.8 Sommarlägret Najs 2020 i Ahtela, Sagu