Aktuellt

KARIS FLICKORNAS VERKSAMHET PAUSAS FRAM TILL 15.4.2020!

Efter rekommendation från Finlands Scouter inhiberas alla Karis Flickornas veckomöten och evenemang fram till 15.4.2020 med anledningen av Coronaviruset. Detta innebär att utöver veckomötena en månad framöver ställs tyvärr följande evenemang in:

📍 VU-förläggningen ”Jisses Ändå!” 13-14.3
📍 Kårmötet med Julia Degerth 16.3
📍 Äventyrsscouternas utedag 28.3
📍 Kårmöte: precisionsorientering 8.4
📍 Spejarscouternas påskhajk 9-10.4

Vi beklagar detta och återkommer med mer information de kommande veckorna när vi vet mer.


Händelsekalender våren 2020

Här följer ett plock ur vårterminens händelsekalender och vad som är på gång i Karis  Flickorna. Evenemang märkta i fet, kursiv stil ordnas av FiSSc och kan medföra en extra kostnad. Dessa evenemang kan du läsa mer om här: www.scout.fi/handelsekalender.

Notera att en del av KF:s evenmang ännu inte har exakta datum (de meddelas senare under våren), men vi har försökt pricka ut under vilka veckor evenmangen infaller. 

 • v. 3 Terminstart för veckoverksamheten
 • 8–9.2 Gruppledarutbildning för explorerscouter
 • 8–9.2 UteVinter (tidigare UTE1) i Sibbo (spejarscouter & explorers)
 • 13.2 Kårmöte för hela kåren i Villa Haga kl. 18–19.00. Tema: Lägerbål. (OBS: NY TID!)
 • 29.2–1.3 Första hjälpen 1 i Åbo (för spejarscouter & äldre)
 • 7–8.3 Akela- & kaptensutbildning (för roverscouter & ledare)
 • 11.3 Karis Flickornas vårmöte
 • 13-14.3 Förläggning för vargungarna
 • 14–15.3 FiSScExplosion i Pälkänen för explorerscouter
 • 16.3 Kårmöte i Villa Haga, tid meddelas senare . Tema: Miljö & återvinning med Julia Degerth, Grön i Åbo (för öventyrsscouter och äldre).
 • 17.3 Sista anmälningsdagen till Najs 2020
 • 28.3 Utedag för äventyrsscouter
 • v. 15 Kårmöte för hela kåren, datum och tid meddelas senare. Tema: Orientering.
 • 9–10.4 Påskhajk för spejarscouter tillsammans med SES
 • 15–17.4 Grundutbildning för scoutledare (del 1) i Borgå (roverscouter & ledare)
 • 23.4 Gemensamt firande av St. Göran för hela kåren, mer info om datum och tid kommer senare!
 • 8–10.5 Roversmäll i Vasa för roverscouter
 • 21.5 Våravslutning i Fiskars, mer info senare.
 • 29.7–5.8 Sommarlägret Najs 2020 i Ahtela, Sagu

Vårinfo 2020

Med anledning av tekniska problem med vårt medlemssystem Kuksa har vi inte kunnat skicka ut vårinfon per e-post som planerat. Istället kan du ladda ner och läsa vårinfon genom följande länk: